Bu yazımızda sizlere Microsoft’un tedarik zinciri alanında yeni ürünü olan Supply Chain Insight’ı tanıtacağım. Supply Chain Insights bir önceki Ignite etkinliğinde duyuruldu. Şu anda public preview aşamasında, belli bölgelerde ve belli dillerde çalışmaktadır. Yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

İçeriği kısaca özetlemek gerekirse; öncelikle tedarik zinciri süreçlerinde karşılaşılan zorluklar ve etkileyen faktörlere değineceğiz. Sonrasında Supply Chain Insights nedir, nasıl çalışmaktadır ve temel yapı taşlarından bahsedeceğiz. Son olarak ta Supply Chain Insights ‘ın önemli kabiliyetleri nelerdir; esnek ve dayanıklı tedarik zinciri altyapıları kurmakta şirketlere nasıl faydalar sağladığından bahsedeceğiz.

Tedarik Zincirlerinde Karşılaşılan Problemler

Tedarik zincirindeki problemlere proaktif olarak çözüm planlanmasında ve bu sorunların üstesinden gelinmesi söz konusu olduğunda, kuruluşlar bazı kritik engellerle karşı karşıya kalır:

 • Tedarik zinciri boyunca birden çok tedarikçi katmanına ilişkin görünürlük eksikliği
 • Kapasite darboğazlarını ve tedarik kesintilerini tahmin edememek
 • Tedarikçiler ve diğer iş ortakları ile tedarik zinciri hakkında veri alışverişi için standart bir yöntem, teknoloji veya formatın olmaması
 • Ve tedarikçilerden ve diğer harici iş ortaklarından gerçek zamanlı raporlama eksikliği

Jeopolitik olaylar, ülkeler arası ticaret gerilimleri, çevresel felaketler ve pandemi nedeniyle arz ve talepte olağan dışı değişkenlikler gözlemlenmektedir.

Sonuç olarak, çip tedarik sorunlarından dolayı otomobil üreticilerinin fabrikaları kapattığına, bilişim ya da diğer çipe ihtiyaç duyan sektörlerde üretimlerin aksamasına şahit oluyoruz. Hatta gıda tedarikinde yaşanan sorunları bir birey olarak bile süpermarketlerde görebiliyoruz.

Mevcut salgın, küresel tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan ve savunmasız olduğunu ortaya çıkardı. Aslında Kuruluşlar, son on yılda operasyonel verimlilik kazandı ve daha yalın hale geldi. Ancak bu süreçte, aksamalara karşı daha az dirençli hale geldiler.

Gerçek zamanlı veriler için tek bir doğru kaynak altyapısı kurulamadığından dolayı tedarik zincirlerindeki kırılganlığın birincil itici gücü uçtan uca izlenebilirlik olarak görünmektedir. Tedarik zinciri geliştirme faaliyetleri küresel olarak hızlandığından ve şirketlerin tedarik zinciri ağı küresel bir hale geldiğinden dolayı, kuruluşlar tedarik zincirlerindeki riskleri tahmin etme ve iş sürekliliğini sağlamak için hangi tedarikçilerin üretim dışı kaldığını veya siparişleri zamanında yerine getiremeyeceğini tespit edecek teknolojiden yoksun hale gelmiştir.

İşletmeler, tedarik zincirlerinin yeterince hızlı dijitalleşememesi nedeniyle  hammadde ve mamullerin üretim ve dağıtımını gerçek zamanlı olarak yeniden planlama çevikliğinden yoksun kalmaktadır. Bu durum, jeopolitik olaylardan, ticari gerilimlerden ve çevresel felaketlerden kaynaklanan tedarik zorluklarına etkin bir şekilde yanıt verme kabiliyetini önemli ölçüde engellemektedir.

Bu zorluklar karşısında, işletmelerin tedarik zincirlerinin esnekliğini geliştirmeleri zorunlu hale gelmektedir. Gartner Tedarik Zinciri Yönetim Raporuna göre, tedarik zinciri liderlerinin yaklaşık %70’i 2019’un başından beri sürekli olarak aksaklıklara karşı çözüm üretme mücadelesi içerisindedir.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, tüm sektörlerdeki tedarik zinciri profesyonelleri ve organizasyonları, bu kritik zorlukları ve aksaklıkları esnek ve çevik bir tedarik zinciri oluşturma çağrısı olarak anlıyor.

 • Bir Gartner® anketine göre, tedarik zinciri profesyonellerinin %87’si tedarik zinciri esnekliğine yatırım yapmayı planlıyor ve daha da fazlası -%89 – çevikliğe yatırım yapmak istiyor.
 • Forrester’a göre, perakende karar vericilerinin %47’si, verileri daha iyi insightlara dönüştürmek için analitik yeteneklerini geliştirmeye odaklanıyor.
 • Bir Gartner® anketine göre, “Neredeyse tüm perakendeciler 2022 yılına kadar tedarik zincirlerini daha çevik (%96) ve dirençli (%90) hale getirmek için yatırım yapmayı planlıyor.
 • Şirketlerin %56’sı, tedarik zinciri çevikliğinin en önemli yönlerinden birinin süreç otomasyonunu sağlayan makine öğrenimi ve yapay zeka kullanımını artırmak olduğunu bildiriyor.

Dynamics 365 Supply Chain Insights

Dynamics 365 Supply Chain Insights, third party veri sağlayıcılarından, lojistik iş ortaklarından, müşterilerden ve çok katmanlı tedarikçilerden gelen gerçek zamanlı verileri birleştirip işleyerek kuruluşların hızlı bir şekilde daha iyi tedarik zinciri kararları almalarını sağlar. Kuruluşlar daha sonra, tedarik zincirlerini etkileyen dış faktörlerle zenginleştirilmiş Yapay zeka tarafından desteklenen eyleme geçirilebilir insightlar oluşturarak uçtan uca izlenebiliriği artırabilir ve proaktif olarak risklerin etkilerini ya da olasılıklarını azaltabilir.

Supply Chain Insights, mevcut sistemlerinizi ve çözümlerinizi çevreleyen ve tedarik zincirinize ilişkin daha iyi bir görünürlük elde etmenize ve onu daha esnek hale getirmenize olanak tanıyan, şekillendirilebilir, kullanıma hazır bir çözümdür.

Kuruluşlar Supply Chain Insights’ı kullanarak dahili ekip üyeleri, lojistik iş ortakları ve tedarikçilerle işbirliği yaparak daha iyi kararlar almak için fiziksel tedarik zincirlerinin dijital bir kopyasını oluşturabilir.

Supply Chain Insights, operasyonel sistemler, stok yönetim sistemleri, in-house uygulamalar, depo yönetim sistemleri ve finans-muhasebe verileri gibi kuruluş genelinde mevcut sistemlerinizden girdiler alır. Tedarikçileri verileri paylaşmaya davet ederek 1., 2. veya 3. kademe tedarikçilere ilişkin izelenebilirlik sağlanmış olur. Bu, tüm değer zincirinizin sağlığı hakkında daha derin bir anlayış kazanmanızı sağlar.

Bu veriler Dataverse’e getirilir ve ardından sektör veri modelleri kullanılarak uyumlu bir yapıya dönüştürülür. Daha sonra ise Bing ile diğer third party kaynaklardan gelen gerçek zamanlı haberler, hava durumu ve çevresel risk sinyalleriyle zenginleştirilir. Power Platform üzerine kurulu Supply Chain Insights bu girdileri kullanır ve tedarik zincirinizin dijital bir ikizini oluşturur.

Fiziksel tedarik zincirinizin bu dijital kopyası, hammadde tedarikçilerinden üretim tesislerine, distribütörlere, perakendecilere ve müşteri konumlarına kadar değer zincirinizdeki tüm düğümlerdeki faktörleri içerir. Azure’ın yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından desteklenen gelişmiş analizleri kullanan Supply Chain Insights, tedarik zincirinizin herhangi bir noktasındaki olası kesintilerin etkisini ölçmek için tahminler ve What/If analizleri gerçekleştirilebilmesini sağlar.

Power Platform’un kullanıma hazır veri konnektörleri ile Supply Chain Insights, diğer ERP ve tedarik zinciri yürütme sistemlerine bağlanabilir ve işletmelerin çok kısa bir süre içinde çözümü kullanabilmesini sağlar.

Supply Chain Insights, işletmeleri bahsettiğimiz sorunları aşma konusunda güçlendirir ve sonuç olarak şu iş sonuçlarını elde etmeyi sağlayacak daha çevik ve esnek bir tedarik zinciri oluşturmanın bir yolunu sunar:

 • Gelişmiş tedarik zinciri görünürlüğü,
 • Kesintilerin proaktif olarak üstesinden gelme yeteneği
 • Hızla uygulamaya geçirilmesi

Gelişmiş tedarik zinciri görünürlüğü

Görünürlüğün arttırılması, işletmelerin etkiye dayalı olarak daha iyi kararlar almasına, 1., 2. ve 3. katman tedarikçileri hakkında uçtan uca izlenebilirliğin sağlanmasına ve siparişlerin zamanında teslim edilmesine olanak tanır. Dijital bir tedarik zinciri ikizi oluşturulmasıyla, işletmeler what-if analizi ve ileri analitik araçlarını kullanarak bu sonuçlara ulaşabilir hale gelirler.

Kesintilerin proaktif olarak üstesinden gelme yeteneği

Kesintilerin proaktif olarak üstesinden gelme yeteneğinin artmasıyla birlikte, işletmelerin tedarikçileri ve iş ortaklarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilmesi ve risk yanıtlarının otomatikleştirebilmesi sağlanmış olur. Süreç otomasyonunu sağlamak amacıyla makine öğrenimi ve yapay zeka kullanımının artırılması ve ekosistemdeki verilerin birleştirilmesi, işletmelerin kesintiler karşısında nasıl aksiyon alacaklarına proaktif olarak karar verebilmelerini sağlar.

Hızla uygulamaya geçirilmesi

Sistemin hızlı bir şekilde çalışır hale gelmesi, tedarik zinciri teknolojisine yapılan yeni yatırımların mevcut planlama ve yürütme sistemleriyle sorunsuz bir şekilde çalışmasını ve şirket içi kullanıcıların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının sisteme dahil edilmesinin kolay olmasını gerektirir. Supply Chain Insights, paydaşların verileri tek bir platformda güvenli bir şekilde alıp paylaşabilmesi için mevcut iş akışları ve süreçlerle kolayca eşleşir. Herhangi bir ERP ya da üretim,lojistik sistemleri ile birlikte çalışabilir. Büyük kapsamlı implementasyon maliyetleri ve eforları gerektirmez.

Supply Chain Insights’ı piyasadaki mevcut çözümlerden ayıran özelliklerden bahsetmek gerekirse:

 • Hazır veri konnektörlerini kullanan modern bir açık platform olması ve kullanıcıların mevcut sistemleri ve çözümleriyle sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi
 • Kullanıcıların, sadece bilmesi gerektiği kadar veriye erişim sağlayarak tedarikçiler, iç paydaşlar ve harici iş ortaklarıyla verileri paylaşmasına olanak tanıyan güvenli bir altyapı sunması. Kullanıcılar ayrıca daha detaylı kısıtlamalarla risk azaltmayı kolaylaştırabilir. Müşteriler ve tedarikçiler ne paylaşacaklarına, bu verileri kimin göreceğine ve verilerin ne zaman/ne sıklıkta isteneceğine karar verebilirler. Tedarikçiler ve iş ortakları veri paylaşımı davetlerini kabul ettiğinde, paydaşlar gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.
 • Gerçek zamanlı görünürlük, kullanıcıların birden fazla tedarikçi katmanını keşfedebileceği, simülasyonlar ve what-if analizi gerçekleştirebileceği ve yapay zeka destekli haber analizi ile risk farkındalığını artırabileceği anlamına gelir.

Dynamics 365 Supply Chain Insights hakkında daha fazla bilgi almak için ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-insights/

Ürün ile ilgili doküman sayfasının linki de aşağıda paylaşılmıştır:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain-insights/

FastTrack TechTalk oturumundan da detaylı bilgi alabilirsiniz:

https://community.dynamics.com/365/dynamics-365-fasttrack/b/techtalks/posts/introducing-dynamics-365-supply-chain-insights

Kaynaklar:

1 Gartner®, Survey Finds 87% of Supply Chain Professionals Plan to Invest in Resilience Within the Next 2 Years, Feb 2021.

2 Forrester, The Digital Commerce Imperative. A Forrester Consulting Thought Leadership Paper Commissioned By Microsoft. January 2021.

3 Gartner®. Transforming Retail Supply Chain. 2021.

4 Forrester, The Digital Commerce Imperative. A Forrester Consulting Thought Leadership Paper Commissioned By Microsoft. January 2021.

Reklam