Kategori: Genel

Task Recorder AX 2012- Doküman ve Video Oluşturma

Task Recorder AX 2012- Doküman ve Video Oluşturma

Bir önceki yazımızda Task recorderın kurulumu ve konfigürasyonunu anlatmıştık. Parametreleri yapılandırıp, Framework, Industry ve hiearchy levels tanımlarını da oluşturduktan sonra Task recorder ile kayıt oluşturmaya başlayabiliriz.

Temel Modda Görev Kaydı

Temel modda görev kaydetmek için öncelikle kaydedilecek olan görevin Task recorder formu üzerinde Framework ve Industry si seçilmelidir.

tr-8

Seçilen Framework ve Industry değerine göre en üst node oluşturulur. Verilen örnekte Duman_Retail olarak oluşturmuştur. Görev kaydedebilmek için öncelikle Hiearchy levels formunda tanımladığımız detaya göre alt nodelar oluşturmalıyız. Biz örneğimizde ilk nodu process grubu tanımlayacak şekilde oluşturmuştuk. Öncelikle bir process grup nodu oluşturalım.

tr-9

Yeni bir node oluşturmak için altına oluşturmak istediğimiz node seçili iken New node butonuna tıklıyoruz.

tr-10

Node name alanına bir isim ve Node description alanına bir açıklama giriyoruz. Module alanında tanımlanan nodeun ilgili olduğu modülü seçiyoruz. Operation group alanında da tanımlanan nodeun Core process mi ya da Support process olduğunu seçiyoruz. İkisine de uymuyorsa None seçilebilir.

Purchasing grubunun altına bir task nodeu eklemek için Purchasing seçili iken New node butonuna tıklanır.

tr-11.jpg

Bir üst nodda olduğu gibi tanımlanan nodeun detay bilgileri girilir.

tr-12

Task nodeu da tanımlandıktan sonra oluşan hiyerarşik görüntü şu şekildedir.

tr-13

Kayıt yapılmak istenen görev seçil iken Start butonuna tıklanarak kayıt başlatılır. Butona tıklanınca Task recorder formu simge durumuna küçültülüp alta alınır. AX’ ta kaydedilmek istenen görev gerçekleştirilir. Video kaydı için bu süre 10 dakikayı aşmamalıdır. Kaydedilecek olan işlem tamamlandıktan sonra simge durumuna küçültülmüş olan Task recorder formu tekrar açılır.

tr-14

Stop butonuna tıklanarak kayıt durdurulur ve kaydedilir.

tr-15

Kayıt işleminden sonra ilgili görevin solunda yer alan ok işaretinin mavi renge dönüştüğü görülür. Kayıt yapmadan önceki ekran görüntüsüne dikkat ederseniz bu renk gri idi. Hiyerarşideki bir görevin kaydının yapılıp yapılmadığını ilk bakışta bu şekilde ayırt edebilirsiniz.

Parametrelerde belirttiğiniz klasöre baktığınızda oluşturulan dosyayı görebilirsiniz.

tr-16

Yapılan kaydı silip tekrar oluşturmak isterseniz ilgili node seçili iken Clear node butonuna tıklayarak dosyaları silebilirsiniz. Nodu tamamen silmek için de Delete node butonunu kullanabilirsiniz.

Advanced Modda Görev Kaydı

Advanced modda görev kaydı büyük ölçüde temel mode ile aynıdır. Farklı olan noktalara değinmek gerekirse öncelikle AOS’ un yüklü olduğu makinede AX’ı açıyor olmanız gerekmektedir. AX uygulamasını ilk açarken normal olarak değil uygulamanın simgesine sağ tıklayıp Run as Administrator’ e tıklayarak admin olarak açmanız gerekmektedir.

Temel modda olduğu gibi File > Tools > Task recorder yolu izlenerek Task recorder formu açılır. Hierarchy levels formunda advanced mode olarak tanımlanmış bir süreç seçilir ve New node butonuna tıklayarak kayıt yapılır. Kayıt süreci üstte anlatılan temel mod ile aynıdır.

Kayıt yapılan klasöre baktığımızda temel moddan farklı olarak 2 dosyanın daha eklendiğini görürüz. Bunlar daha sonra anlatacağımız build package fonksiyonunda kullanılır.

tr-18.jpg

Buraya kadar genel olarak task recorderın yapısını ve kullanımını anlatmaya çalıştık. Temel mode ve advanced mode kullanımı ile ilgili örnekler verdik. Bundan sonraki yazımızda package oluşturma ve LCS üzerinde kullanımından bahsedeceğiz.

Task Recorder AX 2012- Kurulum ve Konfigürasyon

Task Recorder AX 2012- Kurulum ve Konfigürasyon

ERP projelerinde analiz, tasarım, geliştirme ve test süreçleri tamamlandıktan sonra en önemli aşama son kullanıcı eğitimleridir. Son kullanıcıların yeni sistemi iyi anlayıp benimsemeleri ERP projesinin başarısı için büyük önem arz eder. Ne kadar güzel analiz edilmiş olursa olsun, ne kadar iyi bir çözüm geliştirilmiş olursa olsun kullanıcılar tarafından benimsenip kullanılmadıktan sonra yeni sistemin şirkete bir faydası olmaz.

Microsoft, Dynamics AX projelerinde danışmanların daha hızlı, daha anlaşılır ve daha kaliteli eğitim dokümanları hazırlayabilmeleri amacıyla Görev Kaydedici ismini verdiği bir uygulamayı kullanıma sunmuştur. Görev kaydediciyi kullanarak son kullanıcılara AX’ ta bir işi nasıl yapacaklarını anlatan Microsoft Word dokümanı ve videolar oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda dokümanlar için şablonlar oluşturarak Görev kaydedici aracılığıyla ürettiğiniz dokümanların aynı formatta olmasını sağlayabilirsiniz.

Görev kaydedicinin ilk sürümünde sadece tek bir mod yer alırken Haziran 2013’ te yayınlanan güncellenmiş versiyonunda temel ve gelişmiş olmak üzere iki mod kullanıma sunulmuştur. Gelişmiş modda sadece Word dokümanı ve video değil süreci anlatan akış şemalarını da içeren ek materyaller sunmaktadır. Oluşturulan süreç akış diyagramları Lifecycle Services’ ta yer alan Business process modeler uygulamasına yüklenebilir.

Task Recorer İndirilmesi ve Kurulumu

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 versiyonunda güncellenmiş versiyon halihazırda kurulu olarak gelmektedir. R2 ve öncesi versiyonlar için bir hotfix olarak indirilmeli ve yüklenmelidir. İlgili versiyonlar için linkler:

Basic ve Advanced Mod

Görev kaydedicinin güncellenmiş versiyonu iki mod içerir:

Basic mod: Tanımlanan süreç için bir Word dokümanı ve video dosyası oluşturur.

Advanced mod: Word dokümanı ve videonun yanında Lifecycle Services’ e yüklenebilecek bir paket oluşturur. Oluşturulan pakette hiyerarşi, proses, AOT metadatası, Word dokümanı ve video yer alır. Bu paketteki en önemli detay Business process modeler’ a yüklenebilen süreç akış diyagramıdır.

Ön Koşullar

Görev kaydedicinin güncel versiyonunu kullanabilmek için çalıştığınız makinede aşağıdaki uygulamaların yüklü olması gerekir:

  • Windows Media Player
  • Word
  • Microsoft Dynamics AX Client ve Application Object Server (AOS):
    • Temel modda: AX client ve AOS server farklı makinelerde yüklü olabilir.
    • Gelişmiş modda: AX client ve AOS server aynı makinede yüklü olmalıdır. Yani AOS’un yüklü olduğu makinede çalışıyor olmanız gerekir.

Ek olarak, task recorder kullanan kullanıcıların oluşturulan dosyaların kaydedildiği klasöre yazma yetkisinin olması gerekmektedir. Yine advanced modda bunlara ek olarak Microsoft Office yüklü olmalı ve AOS servis hesabı ilgili klasöre yazma yetkisine sahip olmalıdır.

Task Recorder Basic Mod Konfigürasyonu

Task recorderı temel modda kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki adımları izleyerek parametreleri ayarlamanız gerekiyor.

Ana ekranın sol üst kısmında yer alan File menüsü açılarak Tools > Task recorder tıklanır.

tr-1

Task recorder formu açılır. Bu form task recorderın ana formudur. Çoğu işlem bu form üzerinden yapılır. İki sekmesi bulunan formun Record sekmesinde seçilen Framework ve Industry için tanımlanan süreçler listelenir. ActionPane kısmında da bu süreçler ile ilgili işlem yapmak için kullanılan butonlar bulunur.

tr-2

Task recorderı kullanmadan önce parametreler tanımlanmalı ve gerekli diğer tanımlamalar yapılmalıdır. Bunun için Task recorder formunun Settings sekmesine geçmeliyiz.

tr-3

Parametreleri tanımlamak için Settings sekmesinde Setup alan grubunda yer alan Parameters butonuna tıklanır.

tr-4

Task recorder parametrelerinde öncelikle kaydedilen Word ve video dosyalarının yazılacağı klasör belirlenmelidir. Bunun için Recording file path alanında dosyaların kaydedileceği dizin seçilir.

Oluşturulan Word dokümanlarının belirli bir formatta olması isteniyorsa şablon olarak kullanılacak bir doküman Template file path alanında belirtilen dizine yüklenir.

Task recorder formunda süreçler bir Framework-Industry kombinasyonunda oluşturulur. Ve bu kombinasyonların parametreleri Hierarchy levels detayında ayarlanır. Framework’ ü herhangi bir alanda bir kurum standartları gibi düşünebiliriz. Industry ise sektörü temsil etmektedir. Bunlar tamamen mantıksal sınıflandırmalardır. Siz belli bir sektör standartları kullanmak istemiyorsanız tek bir Framework-Industry yapısı tanımlayabilirsiniz. Şimdi Industry, Framework ve Hierarchy Levels kavramlarını açıklayalım.

Industry

Task recorderı kullanabilmek için öncelikle en az bir Industry tanımlamalısınız. Ya da daha önce oluşturulmuş olan packagelardan veya  Lifecycle Services’teki Business process modeler toolunda yer alan hazır packagelerdan import edebilirsiniz.

Industry tanımlamak için Task recorder formunun Settings sekmesinde Setup alan grubunda yer alan Industry butonuna tıklanarak Industry parameters formu açılır.

tr-5

Industry parameters formunda Task recorder industry code alanında bir kod ve Name alanında bir isim girilerek Industry tanımlanmış olur.

Framework

Task recorderı kullanabilmek için öncelikle en az bir Framework tanımlamalısınız. Ya da daha önce oluşturulmuş olan packagelardan veya  Lifecycle Services’teki Business process modeler toolunda yer alan hazır packagelerdan import edebilirsiniz.

Framework tanımlamak için Task recorder formunun Settings sekmesinde Setup alan grubunda yer alan Framework butonuna tıklanarak Framework parameters formu açılır.

tr-6

Framework parameters formunda Framework alanına tanımlayıcı bir kod, Framework name alanına bir isim, Publisher alanına bu frameworku resmi olarak yayınlayan kuruluş ve Release date alanına da frameworkün yayınlanış tarihi girilerek Framework tanımlanmış olur.

Hierarchy Levels

Industry ve Framework tanımladıktan sonra bunların kombinasyonları ile yönetilen parametreler tanımlanmalıdır. Birçok özellik Industry-Framework kombinasyonuyla tanımlanan hiearchy levels detayında belirlenir.

tr-7

Hierarchy levels formunda tanımlamalar Framework-Industry kombinasyonuyla yapılır. Örneğin yukarıdaki ekran görüntüsünde APQC – Cross-Industry eşleşmesinin tanımları görüntülenmektedir.

Recording mode alanında bu hiearchy level tanımında kaydedilecek görevlerin Basic ya da Advanced modda olacağı belirtilir.

Hierarchy level alanında bir ağaç kırılımı şeklinde tanımlanan süreç ve alt süreçlerin seviye bazlı isimleri belirlenir. Seviyeler Sequence alanında belirtilir. En düşük numaralı seviye en üstte yer alandır.

Task Recorder Advanced Mode Konfigürasyonu

Advanced mode konfigürasyonu büyük ölçüde temel mode ile aynıdır. Yine aynı şekilde Framework ve Industry tanımlamaları yapılmalıdır. Aynı tanımlar advanced mode için de kullanılabilir. Farklı olarak Hierarchy levels formunda tanımlama yaparken Framework-Industry kombinasyonu tanımı için Recording Mode alanında Advanced seçilmelidir.

tr-17

Buraya kadar Task recorerın kurulumunu ve konfigürasyonunu anlatmaya çalıştık. Bir sonraki yazımızda Task recorder kullanarak temel ve gelişmiş modda kayıt yapılışını anlatacağız.

SQL Server Reporting Services Kurulumu

SQL Server Reporting Services Kurulumu

SQL Server Reporting Services’ e bir önceki yazımızda giriş yapmış ve temel özellikleri ile genel mimarisini anlatmıştık. Bu yazımızda da SSRS’ in 2016 versiyonunun kurulumunu anlatacağız. İşletmelerin ihtiyaçlarına ve donanım kapasitelerine göre birçok farklı konfigürasyonlar verilerek kurulum yapılabilir. Biz eğitim amaçlı kullanacağımız için temel bir kurulum gerçekleştireceğiz.
Okumaya devam et “SQL Server Reporting Services Kurulumu”

Developing SSRS Reports For Dynamics AX

Merhaba, bu yazımızda AX 2012 de nasıl rapor oluşturacağımızı veya varolan raporları nasıl değiştirebileceğimizi anlatan Developing SSRS Reports For Dynamics AX kitabını inceleyeceğiz. 2012 versiyonuyla teknik tarafta gelen yeniliklerden biri de raporların SSRS üzerinden geliştirilmesi. Bu da AX yazılımcılarının SSRS de daha detaylı bilgi sahibi olmalarını gerektiriyor.

Okumaya devam et “Developing SSRS Reports For Dynamics AX”

Dynamics AX Teknoloji ve Sistem Mimarisi

Dynamics AX Teknoloji ve Sistem Mimarisi

Dynamics AX geliştirilmeye başlandığı andan itibaren çoklu dil, çoklu para birimi ve çoklu şirket desteğini bütünleşik bir entegrasyonla içeren uluslararası uygulama desteğini hedeflemiştir. Söz konusu entegrasyon sadece Dynamics AX komponentlerini değil aynı zamanda işletim sistemi ve Microsoft yazılım uygulamalarını da içermektedir.

Okumaya devam et “Dynamics AX Teknoloji ve Sistem Mimarisi”

Microsoft Dynamics AX Tarihçesi

Dynamics AX, Axapta ismiyle Danimarkalı bir yazılım şirketi olan Damgaard tarafından geliştirilmiştir. İlk versiyonu 1998 yılı mart ayında yayınlanmıştır. O zaman şirketin kurucuları olan Eric ve Preben Damgaard’ın ERP sistemleri tasarlanması üzerine 10 yılı aşkın tecrübesi bulunuyordu. Daha sonra Navision’ı (şimdiki ismiyle Dynamics Nav) geliştirdikleri PC&C firmasının kurucu ortağı oldular.

Okumaya devam et “Microsoft Dynamics AX Tarihçesi”

Microsoft Dynamics AX Nedir?

Microsoft Dynamics AX Nedir?

Dynamics AX Microsoft’un orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarladığı temel iş çözümüdür. Veritabanı yönetim sistemi üzerinde çalışan, kendine özgü X++ dilinde geliştirilmiş ve arayüzleri Microsoft Office uygulamalarına çok benzediği için kullanımına alışılması çok kolay olan açık kaynak kodlu bir ERP sistemidir.

Okumaya devam et “Microsoft Dynamics AX Nedir?”