Microsoft Dynamics AX 2009’ da ürünler tek bir tabloda (InventTable) tutuluyordu. Madde, Hizmet ve Ürün reçetesi olmak üzere 3 tane madde türü vardı. Her bir madde için Madde grubu, Boyut grubu ve Stok modeli grubu zorunlu olarak tanımlanmalı ve ilişkilendirilmeliydi. Ürün varyantları kombinasyonlarının tümü tek bir tabloda (InventDimCombination) tutuluyordu. Bütün madde oluşturma ve kurulum süreçleri tek bir şirket hesabında yürütülüyor ve ürün verilerini diğer şirket hesaplarıyla paylaşmak için sanal tablo yapıları kullanılıyordu.

AX 2012’ de sanal tablo yapıları kaldırıldı. Ürün verilerinin şirket hesaplarına aktarımı yeni yapılarla sağlanmaya başladı. InventTable ın hala bulunmasıyla birlikte EcoResProduct tabloları oluşturuldu. EcoResProduct hiyerarşisi farklı detayları içeren birbirinden türemiş tablolardan oluşur. Bu tablolar şirket bağımsız genel ürün verilerini içerir. Yani AX 2012’ de ürün tanımlarken öncelikle şirket bağımsız global ürün tanımlaması yapılmaktadır. Bir ürünün tanımlanması tamamlanıp belirlenen şirketlere serbest bırakıldıktan sonra InventTable da kayıt oluşturulur.

EcoResProduct hiyerarşisinde yer alan tabloları inceleyelim.

EcoResProduct Tablosu

EcoResProduct tablosu ürünlerin tutulduğu tablodur. Bu tablo EcoResProduct hiyerarşisinde en üstte yer alır.

Bu tablonun alanları ile ilgili detay bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

Alan adı Açıklama
RecId Ürün için birincil referans alanıdır.
DisplayProductNumber Aşağıdaki değerlerin birleşimi ile oluşan gösterge değeridir:

Ürün ve Ana ürünlerin ürün numarası

Ana ürün numarası + “:” + her bir ürün varyantını oluşturulan boyut değerleri. (örneğin, “ProductMasterId : Kırmızı : M : 01”

Search name Ürün arama adı
ProductType Madde veya Hizmet

EcoResProduct tablosu AX 2012 versiyonu ile gelen soyut tablolardan biridir. EcoResDistinctProduct ve EcoResProductMaster tabloları yine AX 2012 nin yeni özelliklerinden biri olan tablolarda kalıtım özelliği ile EcoResProduct tablolarından türemiştir. (Tablolarda kalıtım özelliği hakkında daha fazla bilgi almak içintıklayınız). Type hierarcy browser da bu tabloların görünümü aşağıdaki gibidir.

hiyerarşi

Aşağıdaki şekilde EcoResProduct, EcoResDistinctProduct ve EcoResProductMaster tabloları arasındaki ilişki tabloların özellikleriyle birlikte belirtilmiştir:

kalıtım

EcoResProductMaster Tablosu

EcoResProductMaster tablosu ana ürünlerin tutulduğu tablodur. Ürün oluştururken ürün alt türü Ana  ürünseçilen kayıtlar bu tabloda yer alır. Bu tablonun alanları ile ilgili detay bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

Alan adı Açıklama
RecId Ürün için birincil referans alanıdır.
VariantConfigurationTechnology Ürünün varyant konfigürasyon teknolojisini tanımlar. Konfigürasyon teknolojileri şunlardır:

  • Önceden tanımlanmış değişken
  • Boyut tabanlı konfigürasyon
  • Kısıt tabanlı konfigürasyon

EcoResDistinctProduct Tablosu

EcoResDistinctProduct tablosu ürün alt türü Ürün olan kayıtları tutar.
EcoResDistinctProductVariant Tablosu

EcoResDistinctProductVariant tablosu ürün varyantlarının tutulduğu tablodur. Ürün boyut grubu değerlerine göre tanımlanmış ürün varyantlarını içerir.

Alan adı Açıklama
RecId Ürün için birincil referans alanıdır.
ProductMaster İlgili ana ürünün RecId değeri

 

Bu tabloların veri modeli diyagramları aşağıda gösterilmiştir.

 

veriModeli.png

Bu yazımızda ürün tanımlamayla ilgili temel tablolardan bahsettik. Sonraki yazılarımızda boyutlar ile ilgili tabloları anlatarak ürün veri yönetimi tablolarını incelemeye devam edeceğiz.