Rollerin de tanımlanmasından sonra kullanıcılara rol atanmasıyla yetkilendirme işlemi tamamlanmış olur. Sistemdeki kullanıcıları rol atamak için birkaç yol vardır. Role kullanıcı veya kullanıcıya rol ataması yapılabilir. Ayı zamanda herhangi bir kişi birden fazla role de atanabilir.

Rol üzerinden giderek atama yapmak için Sistem yönetimi > Kurulum > Güvenlik > Rollere kullanıcıları atamak tıklanır.

Rollere_kullanıcı_1

Formun alt tarafında yer alan kısımda Role atanan kullanıcılar isminde bir bölüm yer alır. Bu bölümde seçilen role atanan kullanıcılar listelenir. Seçilen role yeni kullanıcılar atamak için El ile atamak butonuna tıklanır.

Rollere_kullanıcı_2

Açılan formda sistemde bulunan kullanıcılar listelenir. Role eklenmek istenen kullanıcıların solunda yer alan checkbox işaretlenerek Role atama butonuna tıklanarak kullanıcılar role eklenmiş olur. Aynı zamanda role atanmış olan bir kullanıcı Rolden dışla butonu ile rolden çıkarılabilir.

Rollere_kullanıcı_3.jpg

Eklediğimiz kullanıcılar Role atanan kullanıcılar gridinde görüntülenebilir.

Kullanıcı üzerinden giderek de rol ataması yapabiliriz. Bunun için Sistem yönetimi > Ortak > Kullanıcılar > Kullanıcılar tıklanarak açılan listpage den rol atanmak istenen kullanıcı seçilir.

Rollere_kullanıcı_4

Kullanıcı rolleri kısmında kullanıcının daha önce atanmış olduğu roller görüntülenir. Yeni bir rol daha atamak için Rolleri atama butonuna tıklanır.

Rollere_kullanıcı_5

Açılan formda sistemde bulunan bütün roller listelenir. Kullanıcıya atanmak istenen rolün solundaki checkbox işaretlenerek OK butonuna tıklanır.

Rollere_kullanıcı_6

Kullanıcı rolleri kısmına seçtiğimiz rolün de eklenmiş olduğunu görürüz. Kullanıcıya rol atamasının da yapılmasıyla yetkilendirme işlemini tamamlamış oluruz. Artık bu kullanıcı belirlediğimiz yetkiler dahilinde formlara ve verilere erişecektir. Bu yazı dizimizde temel olarak yetkilendirmenin nasıl yapılacağını anlatmaya çalıştık. Makale serimizi okuyarak kayıt bazında güvenlik ve ileri yetkilendirme konuları hariç çoğu projede yeterli olacak düzeyde yetkilendirme işlemlerini yapabilirsiniz.