Yetkilendirme sürecinde bir önceki yazımızda anlattığımız İzinlerin tanımlanmasından sonra form ve tablolar gibi öğelerle ilgili işlemler tamamlanmış olur. Sonraki adım sürecin kullanıcı tarafını ilgilendiren Rollerin tanımlanmasıdır.

Roller, sistem kullanıcılarını görev, ayrıcalık ve izin gibi yetki öğeleriyle ilişkilendirmeyi sağlar. AX 2012’ de yetkileri kullanıcılara vermek yerine kullanıcıları Rollere atayıp roller üzerinden yetki verilir. Bu sayede hem yetkilendirme süreçleri hızlandırılır hem de daha parametrik bir yapıda işlem yapılarak sürecin kişilere bağımlı olmasından kaynaklanan sorunların önüne geçilmiş olur.

AX 2012’ de kullanılan Roller gerçek hayattaki iş ve pozisyon tanımları ile paraleldir. Örneğin “Bilgi Teknolojileri Müdürü” , “Mağaza Sorumlusu” , “Sevkiyat Memuru” sistemde hazır olarak tanımlanmış rollerden bazılarıdır.

Güvenlik rollerine ulaşmak için Sistem yönetimi > Kurulum > Güvenlik > Güvenlik rolleri yolu izlenir.

Roller_1

 

Güvenlik rolleri formu SimpleListDetail yapısındadır. Yani ekranın sol kısmında sistemde kayıtlı olan roller listelenir. Seçili olan rolün detay bilgileri ekranın diğer tarafında yer alır. Örneğin yukarıdaki resimde sistemde kayıtlı bulunan “Kalite kontrol memuru” rolü seçilmiştir.

Tanımlanan her güvenlik rolü için sistem AOT ta Security kırılımının altında bir rol oluşturur. FormunUygulama Nesne Ağacı Adı alanında tanımlanan rolün AOT ta yer alacak nesnesinin adı gösterilir.Adı alanında nesnenin etiketi yazılır. Açıklama alanında rol ile ilgili bilgi veren bir açıklama yazılır.Rol içerigi kısmında bu role atanmış görev ya da ayrıcalıklar görüntülenir.

 

Yeni bir güvenlik rolü tanımlamak için ekranın sol üst köşesinde bulunan Yeni butonuna tıklanır.

Roller_2.jpg

 

Uygulama nesne ağacı adı, Adı ve Açıklama alanları doldurulur. Daha sonra bu role yetkileri vermek için Rol içeriği kısmında yer alan Ekle butonuna tıklanır.

Roller_3

 

Ekle butonuna tıklandıktan sonra önceki yazılarımızda anlattığımız Süreç döngüleri bir ağaç yapısında listelenir.

Roller_4.jpg

 

Görevler ve ayrıcalıklar süreç döngülerinin altında bir ağaç yapısında listelenir. Bu listeden role eklemek istediğimiz görev ya da ayrıcalığı seçeriz. Bir güvenlik rolüne hem görev hem de güvenlik ayrıcalığı eklenebilir. Ama uygun olan görevlerin eklenmesidir. Görev eklendiği zaman görevin altında yer alan güvenlik ayrıcalıkları da otomatik olarak eklenmiş olur. Örneğin daha önce kullanmış olduğumuz Ürün oluşturma görevini rolümüze eklemek için görevin yanında yer alan checkbox işaretlenir. Close butonuna tıkladığımızda rolümüze görev eklemiş oluruz.