Günümüzde teknolojik imkanların artmasıyla ticaret ortamı sınırları aşarak global bir yapıya ulaşmıştır. İş dünyasındaki bu global yapı sayesinde yurt içinde ve yurt dışında birçok firma ile iş yapma olanağı bulmaktayız. Satınalma tarafından bakacak olursak bir ürün tedarik etmek istediğimizde karşımıza birçok tedarikçi seçeneği çıkmaktadır. Tedarikçiler ile alış-veriş yaptıkça çalışma şekilleri ve hizmet düzeyleri hakkında zamanla fikir sahibi oluruz. Hizmetinden memnunsak çalışmaya devam ederiz; ancak bir memnuniyetsizlik durumunda doğal olarak o tedarikçiyle tekrar iş yapmak istemeyiz. Çok fazla tedarikçi ile birçok sipariş süreci yürütüldüğünde hizmet kalitesini denetlemek ve akılda tutmak zor hale gelir. Bu yüzden tedarikçilerin belirlenen kriterlere göre değerlendirilmesi ve bu bilgilerin bir sistemde tutularak gerektiğinde rapor alınabilmesi ve bu rapora istinaden gerekli aksiyonların alınabilmesi gerekir. AX 2012 bu ihtiyaca Tedarikçi değerlendirme fonksiyonları ile çözüm sunmaktadır. İhale ve tedarik modülünde tedarikçiler belirlenen kriterlere göre puanlandırılarak değerlendirilebilmektedir. Şimdi AX 2012’ de tedarikçi değerlendirme sürecini nasıl işlediğini inceleyelim.

Tedarikçi değerlendirme sürecinin işletilebilmesi için öncelikle tedarikçi değerlendirme kriterleri ve kriter grupları tanımlanmalıdır. AX 2012’ de tedarikçi değerlendirme kriterleri grupları formuna ulaşmak için İhale ve tedarik > Kurulum > Tedarikçiler > Tedarikçi değerlendirme kriter grupları tıklanır.

ted_1

Tedarikçi değerlendirme kriter grupları formunda Adı alanında grubun adı belirtilir. Açıklama alanında ise grup ile ilgili bir açıklama yazılır.  Yeni bir grup tanımlamak için “Yeni” butonuna tıklanır. Tanımlanan tedarikçi kriter grubuna kriter eklemek ya da mevcutta eklenmiş kriterleri görmek için Tedarikçi değerlendirme kriterleri butonuna tıklanır.

ted_2

Bu formda seçilen tedarikçi kriter grubuna bağlı olan kriterler listelenir. Yeni bir kriter eklemek için yeni butonuna tıklanır. Adı alanına kriterin adı yazılır. Açıklama alanına kriter ile ilgili açıklayıcı bilgi yazılır.

Tedarikçi değerlendirme kriteri bu şekilde grup formu üzerinden tanımlanabileceği gibi kendi formu üzerinden de tanımlanabilir. Ama yine bir kiriter grubuna bağlanmalıdır. Tedarikçi değerlendirme kriteri tanımlamak için İhale ve tedarik > Kurulum > Tedarikçiler > Tedarikçi değerlendirme kriterleri tıklanır.

ted_3

Tedarikçi değerlendirme kriterleri formunda Adı alanında kriter adı girilir. Açıklama alanında kriter ile ilgili açıklayıcı bilgi girilir. Tedarikçi değerlendirme kriteri grubu alanında bu kriterin hangi gruba bağlı olduğu seçilir. Yeni bir kriter tanımlamak için Yeni butonuna tıklanarak yukarıda bahsedilen 3 alan doldurulur.

Tedarikçi değerlendirme sürecini işletmek için tedarik kategorileri yapısı da kullanılmalıdır. Yani kategori kırılımı tanımlanmalı ve değerlendirilmek istenen tedarikçiler bu kırılımlar ile ilişkilendirilmelidir. Tedarikçilerin değerlendirilmesi de kategoriler üzerinden yapılmaktadır. Kategoriler formuna ulaşmak için İhale ve tedarik > Kurulum > Kategoriler > İhale kategorileri tıklanır.

ted_4

bir ihale kategorisinde yer alan tedarikçilerin hangi kriter gruplarına göre değerlendirileceğini belirlemek için İhale kategorileri formunun “Tedarikçi değerlendirme kriteri grupları” sekmesi kullanılır. Bu sekmede Ekle butonuna tıklanarak kriter grubu eklenebilir. Eklenen bu gruplarda yer alan kriterler ilgili İhale kategorisinde yer alan firmalar için kullanılır.

İhale kategorisine yeni tedarikçi eklemek ve mevcut tedarikçileri görmek için İhale kategorileri formunun Tedarikçiler sekmesi kullanılır.

ted_5

İhale kategorisine yeni bir tedarikçi eklemek için ekleme butonuna tıklanır. Kategori için tedarikçiler belirlenip satınalma süreçleri işletildikten sonra tedarikçiler belirlenen kriterlere göre değerlendirilmek istenirse İhale kategorileri formunda ilgili kategori seçildikten sonra formun tedarikçiler sekmesinde değerlendirmek istenen tedarikçi seçilip “Evaluation” butonuna tıklanır.

ted_6

Açılan formda Tedarikçi değerlendirme kriter grupları kısmında bu kategori kırlımına ait kirter grupları listelenir. Seçili olan kriter grubuna atanmasa da hiyerarşi de bu grup üzerinde yer alan gruplara atanan kriter grupları da listelenir.

Seçili kriter grubuna ait kriterler tedarikçi değerlendirme kriterleri kısmında listelenir. Bu kısımda her bir kriter için puan verilebilir.

ted_7

Kriterlere puan verdikçe sistem otomatik olarak kriter grubunun ortalama puanını hesaplamaktadır. Aynı zamanda daha önce verilen puanlar da bu formda görünmektedir. Bu şekilde tedarikçilerimize kriterlere göre puan verip sınıflandırabilir. Bu sayede en uygun tedarikçinin seçilmesini ve satınalma süreçlerinin iyileştirilmesini sağlayabiliriz.