Rol tabanlı güvenlik yapısında yetki tanımlama hiyerarşik bir yapıdadır. Hiyerarşide en üstte yer alan adım süreç döngüleridir.

Yetki tanımlama işleminde ilk adım süreç döngüsünün tanımlanmasıdır. Ya da standart modüller üzerinden yetkilendirme yapacaksak tanımlayacağımız bir görev sistemde bulunan süreç döngülerinden birinin altında olmalıdır.

Süreç döngüleri formuna Sistem yönetimi > Kurulum > Güvenlik > Güvenlik ayrıcalıkları yolundan ulaşılır. Bu formda mevcut süreç döngüleri, görevler ve ayrıcalıklar bir ağaç yapısı şeklinde gösterilir.

 

Surec_Donguleri_1.jpg

Mevcut süreç döngüleri sistemde tanımlanmış standart görevleri içerir. Bu görevleri incelemek veya süreç döngüsüne yeni bir görev eklemek için döngü isminin solundaki + butonuna tıklanır:

Surec_Donguleri_2

Bu formda yeni kayıtlar da hiyerarşik yapıda oluşturulmaktadır. Hangi öğenin üzerinde iken yeni butonuna tıklarsak o öğenin bir alt kırılımında yer alan seviyede bir kayıt oluşturur. Örneğin herhangi bir süreç döngüsü üzerindeyken Yeni butonuna tıklarsak yeni bir görev oluşturur. Yeni bir süreç döngüsü  oluşturmak için de en üstte yer alan “Süreç döngüsü” seçili iken yeni butonuna tıklanmalıdır.

Surec_Donguleri_3.jpg

Yeni butonuna tıkladıktan sonra “uygulama nesnesi ağacı adı” alanında tanımladığımız süreç döngüsünün AOT ta yer alacak nesnesinin adı yazılır. Bu formda tanımladığımız her güvenlik öğesi için AOT ta otomatik olarak nesneler oluşturulur. Uygulama nesnesi ağacı adı dikkatli yazılmalıdır. Çünkü bir kere oluşturduktan sonra değiştirilemez. Adı alanına da sürecin adı yazılır.

Surec_Donguleri_4

 

İstenirse açıklama alanına süreç ile ilgili açıklayıcı bilgiler de yazılabilir.