Yetki tanımlamada görevlerin tanımlanmasından sonra güvenlik ayrıcalıkları tanımlanır. Güvenlik ayrıcalıkları görevlerin gerçekleştirebileceği işleri ifade eder.  Sistemde mevcut görevler için birçok ayrıcalık tanımlı olarak bulunmaktadır. Tanımlı ayrıcalıkları görmek ya da düzenlemek için Sistem yönetimi > Kurulum > Güvenlik > Güvenlik ayrıcalıkları yolunu kullanıp güvenlik ayrıcalıkları formunu açtıktan sonra ağaç yapısında incelemek istediğimiz ayrıcalık hangi süreç döngüsünün ve görevin altında yer alıyorsa o süreç döngüsünü ve görevi genişleterek kapsadığı ayrıcalıkları görebiliriz.

Ayrıcalıklar_1.jpg

 

Örneğin üstteki resimde Satınalma döngüsünün Avan mükellef hareketlerini düzenle görevinde yer alan ayrıcalıklar listelenmiştir. Yeni bir ayrıcalık eklemek istersek ilgili görevin üzerindeyken Yeni butonuna tıklarız. Örnek olarak bir önceki makalemizde tanımladığımız “Ürün oluşturma” görevine bir ayrıcalık ekleyelim. Bunun için Ürün oluşturma görev seçili iken Yeni butonuna tıklarız.

Ayrıcalıklar_2.jpg

 

Ürün oluşturma görevi altında açılan yeni ayrıcalığın detay bilgilerini gireriz. Uygulama nesne ağacı adına tanımladığımız görevin AOT’ ta yer alacak ismini gireriz. Adı alanına modülde göreceğimiz bir ad gireriz. İstenirse görev ile ilgili Açıklama alanına bilgi yazılabilir.

Ayrıcalıklar_3.jpg

 

Tanımladığımız ayrıcalığın hangi form ve menü öğelerine erişebileceğini tanımlamak için izinler yapısını kullanırız. Güvenlik ayrıcalıkları formunda ilgili ayrıcalık seçili iken görüntülenen formun İzinleri kısmında o ayrıcalığın sahip olduğu izinler görüntülenir.

Ayrıcalıklar_4.jpg

 

Ayrıca ekranın sağ üst tarafında, seçili olan ayrıcalığın hangi rollere verilmiş olduğu görüntülenebilir. Aynı yapı görevlerde de vardır. Bu yapı sayesinde incelemiş olduğumuz görev ya da ayrıcalığın hangi rollere atanmış olduğunu görebiliriz. Bu sayede bir görev ya da bir ayrıcalığı bir kullanıcıya atamak istediğimizde o kullanıcıya hangi rolü vermemiz gerektiğini öğrenmiş oluruz.